Andrzej Kratiuk

2021-02-16 W nocy 15/16 lutego 2021 zmarł nasz kolega, przyjaciel Andrzej Kratiuk . Cześć jego pamięci.

Zawsze Sobie Pomagamy
Andrzej Kratiuk,  karierę zaczynał jako doradca ministra w solidarnościowym rządzie, To żywy dowód na to, że hasło stowarzyszenia Ordynacka („Zawsze sobie pomagamy”), które stworzyli głównie byli członkowie ZSP, nie jest sloganem. Kratiuk ukończył Wydział Handlu Zagranicznego SGPiS (obecnie SGH) oraz Wydział Prawa i Administracji UW. Na studiach był czołowym działaczem Socjalistycznego Związku Studentów Polskich. Wtedy poznał Wiesława Kaczmarka, a także Dariusza Rosatiego i prof. Andrzeja Całusa, który jest jego wspólnikiem w kancelarii. Do połowy lat 80. Andrzej był szefem Rady Okręgowej ZSP w Warszawie. Odchodząc, zaproponował na swoje miejsce Wiesława Kaczmarka. W 1991 r. Andrzej wspólnie z Ireneuszem Nawrockim (działacz ZSP) założyli kancelarię KNS. Mało znana firma zaczęła odnosić sukcesy. W sprawozdaniu zarządu w 1992 r. za najważniejszych klientów uznano: PZU SA, BIG SA, Ruch SA, Powszechny Bank Kredytowy, a także Pierwszy Komercyjny Bank w Lublinie . Szefem oddziału warszawskiego tego banku był Wiesław Kaczmarek. Gdy w 1993 r. Wiesław Kaczmarek został ministrem prywatyzacji, natychmiast uczynił Andrzeja Kratiuka szefem zespołu doradców. Funkcję doradcy Ministra Andrzej Kratiuk pełnił w latach 1993-1997. W latach 1993-1994 doradzał także ministrowi finansów Markowi Borowskiemu i Radzie Ministrów. W 1994 r. zaczął pracę dla związanego BIG Banku Gdańskiego.

PRZYJACIEL WIELU Z NAS

1991 – prezes i udziałowiec kancelarii KNS (wspólnie m.in. z Ireneuszem Nawrockim)
1992-1993 – doradca ministra współpracy gospodarczej z zagranicą Andrzeja Arendarskiego. Pracuje m.in. na rzecz państwowych firm Impexmetal i PZU SA
1993-1994 – członek zespołu doradców ministra finansów Marka Borowskiego
1993-1994 – członek grupy doradczej Urzędu Rady Ministrów (premier Waldemar Pawlak)
1993-1997 – szef zespołu doradców ministra przekształceń własnościowych Wiesława Kaczmarka
1994– członek rady nadzorczej Agencji Rozwoju Gospodarczego (później Polski Fundusz Gwarancyjny)
1994-1997 – członek rady nadzorczej BIG SA
1994-1998 – przewodniczący rady nadzorczej Rolimpeksu SA (skarb państwa był wówczas głównym udziałowcem)
1997-1998 – członek rady nadzorczej Agencji Rozwoju Przemysłu
1997 – członek rady nadzorczej spółki Forcan (podobnie jak Wiesław Kaczmarek). Forcan kupiła Chemia Polska S.A.
1998 – partner zarządzający w kancelarii prawniczej A. Całus, A. Kratiuk, M. Szmelter i Wspólnicy
1999 – Przewodniczący rady fundacji Jolanty Kwaśniewskiej
2001-2003 – Doradca ministra skarbu Wiesława Kaczmarka
2002-2004 – członek rady nadzorczej PKN Orlen
2005 – Kancelaria Prawnicza A. Całus, A. Kratiuk, M. Szmelter i Wspólnicy zapewnia obsługę prawną wprowadzenia na giełdę kontrolowanego przez państwo Ciechu

itp. itd.