Marian Kubalica

Marian Kubalica Przewodniczący Stowarzyszenia Ordynacka