religia

Przedstawiam Wam ciekawą stronę pokazującą koszty jakie są ponoszone w związku z nauczaniem religii w szkołach publicznych. Wnioski nasuwają się same.