STANOWISKO ORDYNACKIEJ

70 LAT ZSP –STANOWISKO

Nadzwyczajnego Kongresu Stowarzyszenia Ordynacka

„Historię swoją piszcie sami, bo inaczej napiszą ją za was inni i źle.” Józef Piłsudski

70 lat ZSP

Spotykamy się jako byli działacze ZSP- SZSP w 70-tą  rocznice powstania organizacji, w której mieliśmy zaszczyt i przyjemność spędzić nasze młode, studenckie lata.  Organizacji, która ukształtowała nasze postawy obywatelskie, społeczne ,koleżeńskie. Organizacji, która nauczyła nas współpracy  oraz  szacunku i tolerancji dla innych .

Mimo istotnych ograniczeń politycznych organizacja będąca swoistym związkiem zawodowym, a zarazem dzięki powszechności, substytutem samorządu  studenckiego, stwarzała bazę realizacji dokonań intelektualnych ,kulturalnych, turystycznych  i społecznych środowiska młodzieży akademickiej.

Demokratyczne procedury struktur ZSP były ewenementem w socjalistycznym świecie i w Polsce również, dwukadencyjność sprawowania funkcji, sądy koleżeńskie, istniejący kodeks moralno-etyczny, jest do dzisiaj dla cenzurującej nas nacjonalistycznej prawicy wzorem nie do osiągnięcia.

Spokojna i rzeczowa analiza dokonań ruchu studenckiego w okresie funkcjonowania ZSP – SZSP nie pozostawia złudzeń ,iż organizacja ta była bazą i motorem wielu wybitnych wydarzeń politycznych, naukowych, artystycznych, turystycznych, sportowych i  wydawniczych .

Historia ruchu studenckiego, to wybitni politycy i menadżerowie, ale także ludzie kultury kształtujący się w środowiskach, w wielu znaczących klubach studenckich prowadzonych przez ZSP-SZSP jak Jaszczury, KSW ŻAK, Stodoła , Hybrydy, Riviera-Remont, Medyk, Pałacyk, Wysepka i wiele innych klubów, praktycznie w każdym środowisku akademickim po klika klubów.

Na 50-lecie ZSP obchodzone w szacownych murach Politechniki Warszawskiej jednymi z gwiazd koncertu  byli Przemysław Gintrowski i Jacek Kaczmarski. To w strukturach ZSP-SZSP wychowali się i rozpoczęli działalność przyszli liderzy NZS ( do czego teraz się NZS nie przyznaje) . Działacze ZSP organizowali również strajki studenckie ( np. Andrzej Orecki)  jak i owiane legendą rejsy czarnomorskie, bałtyckie czy śródziemnomorskie.  Legitymacja ISTC prowadzona przez BPiT ZSP Almatur dawała możliwość taniego zwiedzania świata przez studentów. Wprawdzie „świat” oznaczał głownie tzw. obóz państw socjalistycznych, ale organizowano również wyprawy do wolnego świata w postaci wypraw wysokogórskich, udziału w akademickich jeździeckich mistrzostwach świata i wiele innych wyczynów środowiska studenckiego.              

Wielu naszych kolegów poprzez aktywny wkład w rozwój demokratycznej Polski potwierdziło, iż  organizacja studencka  czasu PRL , ZSP-SZSP-ZSP  kształtowała patriotyczne i prospołeczne postawy. Nie można zapominać o wiodącej roli Stanisława Cioska i innych w dzieło transformacji ustrojowej Polski.

Aleksander Kwaśniewski, jeden i pierwszy z równych, został dwukrotnie wybrany na najwyższy Urząd Rzeczypospolitej, został Prezydentem RP. Po latach jest najlepiej ocenianym prezydentem RP przez Polaków.  Mieliśmy Marszałka Sejmu i trzech Premierów tj. Józef Oleksy, Włodzimierz Cimoszewicz i Marek Belka. Wielu ministrów, wiceministrów, ambasadorów oraz  poważnych naukowców, profesorów, rektorów wyższych uczelni,  menadżerów, prezesów w tym flagowego ORLENU ( Zbigniew Wróbel) czy CIECH’u (Ludwik Klinkosz).  

W roku 2019 działacze Stowarzyszenia Ordynacka wypełnili  istotną rolę w powrocie LEWICY do Sejmu. W tym sukcesie szczególną rolę i zasługę należy oddać Włodzimierzowi Czarzastemu obecnie Wicemarszałkowi Sejmu RP.

               Pamiętajmy o NASZYM dorobku, wspierajmy kolegów wymagających często, ze względu na swój podeszły wiek wsparcia, stwórzmy ramy organizacyjne dokumentowania historii ZSP-SZSP-ZSP. Powołajmy do życia Encyklopedię Multimedialną Stowarzyszenia Ordynacka- Ruchu Studenckiego. Brońmy naszej historii, brońmy naszego wkładu w transformacje i rozwój Polski, nie pozwólmy zawłaszczyć ojczyzny niedemokratycznej nacjonalistycznej prawicy.

Nadzwyczajny Kongres "Ordynacka"

Nadzwyczajny Kongres Stowarzyszenia Ordynacka

Stanowisko Nadzwyczajnego Kongresu Stowarzyszenia Ordynacka

Rafał Trzaskowski Kandydat Demokratyczny

 „Prosimy i nalegamy, by zachowując wszelkie środki ostrożności, jednak nie bacząc na ryzyko zarażenia, pójść na wybory 12 lipca 2020 roku i dołożyć własny głos do przywrócenia tak bliskiej nam instytucji Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej szacunek i godność właściwą temu urzędowi za czasów Aleksandra Kwaśniewskiego. 

 Niepokój – to słowo najlepiej oddaje nasze uczucia, gdy myślimy o Polsce i świecie w roku 2020.

Od pięciu lat żyjemy w warunkach kryzysu ustrojowego, zagrożeni dyktatorskimi zapędami rządzącej narodowo-katolickiej partii jednego wodza. W niebezpieczeństwie znalazł się cały dorobek ostatniego 30-lecia: liberalna demokracja gwarantująca wymianę elit politycznych poprzez wolne i uczciwe wybory, prawa mniejszości, niezależny wymiar sprawiedliwości, sprawna i rosnąca społeczna gospodarka rynkowa, bezpieczne miejsce wśród państw i narodów tworzących Unię Europejską.

Ten radykalny, prawicowy zwrot ku przeszłości został na chwilę przyćmiony katastrofą zdrowotną, jaką grozi epidemia COVID-19. Wbrew uspokajającym komunikatom ze strony rządu daleka jest ona od zakończenia a jej skutki odcisną trwałe piętno na naszej cywilizacji. Jednym z nich będzie nadciągający kryzys gospodarczy, który już ogarnął USA i Europę Południową a za chwilę odczujemy go także w Polsce. Spowszedniała nam nadciągająca powoli i nieuchronnie katastrofa klimatyczna, która grozi egzystencji rodzaju ludzkiego, jest śmiertelnym zagrożeniem zwłaszcza dla pokolenia naszych dzieci i wnuków.

Co w tej sytuacji może i powinna robić organizacja społeczna w której pięćdziesięciolatek jest zaliczany do młodzieży?

Nie poddawać się!

Doświadczenie, a tego nam nie brakuje, pozwala na szczyptę optymizmu. Nasze pokolenie ma za sobą trudne, wypełnione beznadzieją lata 80’, ma pamięć o rodzicach, którzy przeżyli koszmar wojny i okupacji, ale zdołali odbudować kraj, z którego jesteśmy tak dumni.

Sam optymizm oczywiście nie wystarcza. Potrzeba współpracy, potrzeba odwagi

 i determinacji. Pierwsza okazja i zarazem ważny powód, żeby te cechy zademonstrować zdarzy się już za tydzień, 12 lipca. Druga tura wyborów prezydenckich może przynieść tak wyczekiwaną przez demokratyczną opozycję odmianę losu. Dlatego prosimy i nalegamy, by zachowując wszelkie środki ostrożności, jednak nie bacząc na ryzyko zarażenia, pójść na wybory i dołożyć własny głos do przywrócenia tak bliskiej nam instytucji Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej szacunek i godność właściwą temu urzędowi za czasów Aleksandra Kwaśniewskiego. To może być pierwszy, zwykle najtrudniejszy krok by zacząć działać: zadbać o służbę zdrowia i inne usługi publiczne, zapobiec z pomocą Unii Europejskiej zapaści gospodarczej, zacząć wreszcie działać na rzecz energii odnawialnych, ochrony środowiska naturalnego, na rzecz czystego powietrza.

Jeszcze nic straconego!

Nadzwyczajny Kongres Stowarzyszenia „Ordynacka”

Przygotował Robert Kwiatkowski