Krzysztof Szamałek

Krzysztof Szamałek – Przewodniczący Stowarzyszenia Ordynacka