Włodzimierz Czarzasty

List Przewodniczącego Włodka Czarzastego do członków Stowarzyszenia

Koleżanki i Koledzy! Pragnę Wam przekazać życzenia wielkanocne – życzę Wam, po długiej zimie, szybkiej wiosny i smacznego zdrowego jaja oraz dyngusa na oczyszczenie.

Jak wiecie, 18 marca, odbyło się spotkanie Komitetu Wykonawczego Ordynackiej, w trakcie którego wpłynął list, od Aleksandra Kwaśniewskiego, dostępny na naszej stronie www.

Bardzo się cieszę z tego, że Aleksander zwraca się do nas ze swoimi przemyśleniami i propozycjami. Mieliśmy na ten temat poważną rozmowę na naszym spotkaniu. Warto się zastanowić nad przyszłymi działaniami na podstawie zasad, którymi od lat kieruje się nasze Stowarzyszenie.

Pomyślałem, że dobrze wszystkim o tych zasadach przypomnieć.

Ordynacka jest ponad bieżącymi podziałami politycznymi. Ordynacka popiera idee, koncepcje i ludzi. Ordynacka nie popiera struktur, partii czy organizacji. Dlatego cieszymy się, że osoby z Nami związane walczą o idee Nam bliskie, takie jak silne miejsce Polski w Europie, tolerancja, racjonalizm w polityce działając w różnych organizacjach kształtujących społeczeństwo obywatelskie. Członkowie Ordynackiej aktywni politycznie realizują swoje pasje w wielu organizacjach pozarządowych i kilku partiach m.in. w SLD, RP, UP, SD, PO,PSL czy PD. W ostatnim czasie pojawił się na scenie politycznej nowy podmiot Europa + zainicjowany i wspierany przez osoby z nami związane.

Z naszego punktu widzenia żaden z tych podmiotów nie jest dominujący czy wiodący. Ważni są ludzie którzy w nich działają oraz ich motywacje i determinacja a nie szyldy czy organizacja. Do najbliższych wyborów europejskich jest prawie 15 miesięcy. Nie wiadomo co będzie lepsze dla spraw europejskich w Polsce – jedna, czy wiele list o orientacji lewicowej i liberalnej. Przyjdzie właściwy czas to ocenimy sytuację i podejmiemy decyzje na podstawie rekomendacji osób zaangażowanych w budowanie tych list. Zwrócimy się wtedy do naszych członków z prośbą o wspólne działanie. Dlatego namawiam i będę namawiał do budowania własnej pozycji w różnych strukturach i wzmacniania ich, a nie do skupienia uwagi na osłabianiu innych. Działajmy konstruktywnie i rozumnie jak nakazuje tradycja ruchu studenckiego.

Włodek Czarzasty
Przewodniczący Stowarzyszenia Ordynacka
Warszawa 20 marca 2013r