KONGRES 2023 -05-20

IX Kongres za nami. Darek Wieczorek nowym Przewodniczącym

W warszawskich Hybrydach odbył się 20 maja br Kongres Stowarzyszenia Ordynacka. Takiemu wydarzeniu w naszym Stowarzyszeniu zawsze towarzyszą emocje, które koncentrują się wokół politycznej sfery działania. Emocje te dotyczą nie tylko samych członków Stowarzyszenia, ale i szerokich kręgów środowiska byłych działaczy ZSP/SZSP/ZSP, którzy tę wspólna historię mają, chociaż niekoniecznie są członkami Stowarzyszenia. Kongres zgodnie ze statutem odbywa się co 3 lata i oczywiście wybiera władze Stowarzyszenia. Tu też trwały emocje i uzgodnienia, aż do ostatniej chwili w dniu wyborów. Ale wreszcie wszystko się udało.

Kongres podziękował Robertowi Kwiatkowskiemu za dwie kadencje przewodniczenia

Szczególne podziękowania należały się Robertowi za trudny okres braku możliwości bezpośrednich kontaktów w pandemii. Zarząd, któremu przewodził w ostatnich latach uporządkował sprawę składek, dzięki którym następuje najprostsza weryfikacja członkostwa w Stowarzyszeniu, przeprowadził zasadniczą zmiany w statucie, a także wdrożył praktykę elektronicznej komunikacji. W tej ostatniej kwestii ciągle jeszcze wiele jest do zrobienia.
Specyfiką Stowarzyszenia jest uczestniczenie w nim przez struktury Rad Okręgowych, gdzie winna koncentrować się aktywność. Mimo pandemii, Stowarzyszenie przetrwało ten okres i dziś stanowi uporządkowaną formułę działającą w oparciu o 17 Rad Okręgowych w największych ośrodkach akademickich.

Kongres wybrał nowe władze Stowarzyszenia Ordynacka

Podstawowym celem najwyższego organu statutowego w Stowarzyszeniu jest udzielenie absolutoriów ustępującym władzom i wybór nowych. Tak też się stało i ustępujący Komitet Wykonawczy Rady Naczelnej wraz z jego Przewodniczącym oraz Komisja Rewizyjna i Naczelny Sąd Koleżeński uzyskały absolutoria jednogłośnie.
Nowym Przewodniczącym został Dariusz Wieczorek, jednoznacznie kojarzony z Nową Lewicą, Poseł na Sejm RP, Sekretarz Klubu Parlamentarnego Lewica Razem. W prowadzeniu spraw Stowarzyszenia pomoże mu 10-osobowy Komitet Wykonawczy Rady Naczelnej (skład podajemy na stronie www.ordynacka.eu    .
Kongres jest władny dokonywać zmiany w statucie Stowarzyszenia. Potrzeba udoskonalenie zapisów statutowych została zasygnalizowana zarówno przez Główną Komisję Rewizyjną jak i postulowana przez ustępujący Komitet Wykonawczy Rady Naczelnej. Zmiany te powinny być jednak wprowadzane rozważnie. Ostatnie znacznie odchudziły statut, dostosowując jego treść do rzeczywistości Stowarzyszenia. Rzeczywistość ma jednak to do siebie, ze zmienia się szybciej, niż dokumenty ją opisujące. Tak więc wybrany KWRN zadeklarował podjęcie prac nad nowymi zapisami statutowymi i zwołanie Nadzwyczajnego Kongresu, który tymi zmianami się zajmie, wiosną 2024 roku.

Gośćmi Kongresu byli Kwaśniewski i Czarzasty

Kongres zaszczycił swoja obecnością Aleksander Kwaśniewski – Prezydent RP, członek Ordynackiej z legitymacją nr1. Dla wielu członków Stowarzyszenia to dawny kolega z ZSP i SZSP, wielu współpracowało z Kwaśniewskim i wspomagało go w jego karierze politycznej. Dla wszystkich w Ordynackiej pozostaje niekwestionowanym liderem.
W podobnej roli, acz w bardziej aktualnej i aktywnej wystąpił drugi gość Kongresu – Włodzimierz Czarzasty – obecny lider Nowej Lewicy, były, wieloletni przewodniczący Stowarzyszenia Ordynacka. Dla uczestników Kongresu i członków Ordynackiej Włodek to również kolega z czasów studenckiej działalności, później Stowarzyszenia Ordynacka, ale dziś z tej samej partii politycznej. Bowiem wielu działaczy Ordynackiej zaangażowało się w proces tworzenia Nowej Lewicy.
W podwójnej roli gościa był obecny na Kongresie prof. Krzysztof Szamałek – kiedyś przewodniczący Stowarzyszenia Ordynacka – obecnie Prezes fundacji Ogólnopolskiej Komisji Historycznej Ruchu Studenckiego.

Stowarzyszenie potwierdziło swój charakter polityczny pozycjonujący je na lewicy

Kongres Ordynackiej uchwalił wsparcie dla wszystkich wywodzących się ze środowiska byłych działaczy SZSP i ZSP, którzy będą korzystać z biernego prawa wyborczego w ugrupowaniach opozycji demokratycznej. Jednak w tej samej uchwale udzielił akceptacji nowo wybranemu Komitetowi Wykonawczemu Rady Naczelnej na porozumienie z komitetem wyborczym Nowej Lewicy w sprawie uczestnictwa Ordynackiej w wyborach parlamentarnych. Kongres zaapelował do członków i sympatyków Ordynackiej o aktywne uczestnictwo w najbliższych wyborach oraz uczestniczenie w komisjach wyborczych i ruchu kontroli wyborów.
Odwieczna dyskusja na temat charakteru Stowarzyszenia Ordynacka nie wzbudzała już emocji na Kongresie. Praktyka ukształtowała środowisko wokół dwóch ośrodków – w samym Stowarzyszeniu jego członkowie mają pole do działań politycznych, zaś wątek sentymentalno-wspominkowy koncentruje się w działaniu fundacji Ogólnopolskiej Komisji Historycznej Ruchu Studenckiego.

 

Trzy drogi i telefon do przyjaciela  

Tekst ten powstał na podstawie dyskusji, podczas   Walnego Zgromadzenia “Ordynackiej”        środowiska krakowskiego .

Nie wiem od czego zacząć, bo tych ważnych spraw, które powinniśmy omówić   na zbliżającym się Kongresie jest tak wiele, a niektóre z nich o fundamentalnym wręcz znaczeniu dla przyszłości stowarzyszenia. Ale jak mawiał klasyk, jak nie wiesz od czego zacząć, zacznij od początku, co w naszym przypadku oznacza ,od powstania stowarzyszenia “Ordynacka”.

Mówiąc szumnie, powstaliśmy z tradycji ruchu studenckiego, często odwoływujemy się do przedwojennego “Bratniaka”, ale głównie do Zrzeszenia Studentów Polskich, które to w latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku, powołało do życia Komisję Historyczną Ruchu Studenckiego, ta znowu w latach dziewięćdziesiątych przekształciła się w stowarzyszenie, by w roku dwutysięcznym na swojej bazie powołać stowarzyszenie “Ordynacka”. Taka po krótce jest geneza powstania naszej organizacji. Należy jeszcze dodać, że po jakimś czasie na nowo powstała.

Komisja Historii Ruchu Studenckiego, ale już jako fundacja. I tak, te dwa byty, bliskie sobie i wywodzące się z tej samej organizacji, działają do dzisiaj. Nie piszę, tego  bez kozery, ale o tym później, teraz zajmijmy się przyszłością. c.d.n. po kliknięciu na link

Działania Czarnka demolujące polską edukację i szkolnictwo wyższe zostały potępione

Kongres przyjął uchwałę jednoznacznie komentującą działania profesora KUL, pełniącego obowiązki Ministra Edukacji i Nauki. Za szczególnie niebezpieczne i nielegalne uznano zawłaszczanie polityczne uzależniające strumień publicznego finansowania szkolnictwa i nauki. Edukacja, nauka, wdrożenia innowacyjne nie mogą być ordynarnym łupem politycznym.
Koncentrowanie się na problemach szkolnictwa wyższego, nauki i innowacji postawił jako główny cel Stowarzyszenia Dariusz Wieczorek wybrany na Kongresie na Przewodniczącego. Przeniesienie akcentu na tę problematykę dałoby nową szansę rozwojową Stowarzyszeniu. Skierowanie działań Stowarzyszenia do współczesnego środowiska akademickiego, środowiska kultury, ale też i biznesu i jego otoczenia zajmującego się wdrażaniem nowych technologii byłoby naturalną aktywnością Ordynackiej.
W tradycji akademickiej, którą Ordynacka kultywuje jest otwartość, tolerancja, samorządność. Demokracja i obrona wartości społeczeństwa obywatelskiego pozostaje istotą Stowarzyszenia Ordynacka.

 

 

2023 Wyborcy

Tak można wygrać wybory w Polsce. Wiemy, czego dokładnie chcą wyborcy partii [SONDAŻ]

Zwalczenie inflacji i poprawa sytuacji w służbie zdrowia — te dwa tematy łączą wyborców wszystkich partii — wynika z “Indeksu priorytetów wyborczych”, czyli badania prowadzonego na zlecenie Business Insider Polska przez UCE Research.

Niemal połowa Polaków oczekuje, że politycy w nadchodzącej kampanii wyborczej zajmą się walką z inflacją, a co trzeci z nas chce, by w kampanii wyborczej zaprezentowane zostały pomysły na skrócenie kolejek do lekarzy — tak wyglądają główne wnioski płynące z sondażu “Indeks priorytetów wyborczych”, którego wyniki opublikowaliśmy w poniedziałek.

Przyjrzeliśmy się także temu, czym politycy powinni się zająć, jeśli chcą zadowolić swój elektorat lub pozyskać nowych wyborców. O ile wszystkich bez wyjątku dotyka wysoka inflacja i kulejąca służba zdrowia, o tyle już pozostałe priorytety wskazywane przez poszczególne elektoraty pokazują, jak poglądy polityczne wpływają na nasze postrzeganie świata. Poniżej prezentujemy rozkład wyników wyborców: Prawa i Sprawiedliwości, Koalicji Obywatelskiej, Lewicy, Polski 2050, Konfederacji oraz niezdecydowanych. Pomijamy przy tym wyniki ugrupowań, które pojawiają się w sondażach, ale nie osiągają wyniku dającego miejsce w parlamencie.

Inflacja, lekarze i 500 plus — tym PiS utrzyma elektorat

W przypadku wyborców Prawa i Sprawiedliwości dwoma najczęściej wskazywanymi priorytetami były “zmniejszenie ogólnej inflacji” oraz “skrócenie kolejek do lekarzy” i tym nie różnią się od ogółu elektoratu. Drobną różnicę widać w częstotliwości wskazań — podczas gdy w przypadku całego społeczeństwa obniżenie tempa wzrostu cen wskazał niemal co drugi badany, to już wśród wyborców PiS było to 37,4 proc. Elektorat rządzącej partii zdecydowanie wyraźniej chciałby jednak poprawy służby zdrowia. Skrócenie kolejek do lekarzy wybierano nieznacznie częściej (wynik wyższy o niespełna dwa punkty procentowe), ale już poprawę dostępu do lekarzy specjalistów o ponad cztery pkt proc.

Istotną różnicę widać w przypadku priorytetu “numer trzy”. Co trzeci wyborca formacji kierowanej przez Jarosława Kaczyńskiego chciałby bowiem waloryzacji świadczenia 500 plus. Dla porównania wśród wszystkich wyborców ta opcja była wskazywana niemal dwukrotnie rzadziej.

Naprawienie relacji z Brukselą — tym Tusk uwiedzie wyborców

W “top 3” wskazań wyborców Koalicji Obywatelskiej znalazły się: “zmniejszenie ogólnej inflacji”, “poprawa stosunków z UE” oraz “poprawa dostępu do lekarzy specjalistów”. Te wyniki są o tyle ciekawe, że rosnące ceny oraz konieczność znalezienia drogi do porozumienia z Brukselą otrzymały niemal tyle samo wskazań — odpowiednio 49,8 proc. oraz 49 proc.

Tuż za podium z odsetkiem niewiele niższym niż konieczność “skrócenia kolejek do lekarzy specjalistów” znalazła się polityka klimatyczna, którą do swoich pięciu priorytetów dla polityków wybrało 32,4 proc. wyborców Koalicji Obywatelskiej.

Te dwie kwestie — poprawa relacji z UE oraz polityka klimatyczna w elektoracie KO ma zdecydowanie więcej wskazań niż wynosi średnia dla wszystkich partii. W tym gronie bowiem problemy te zyskały 24,33 proc. wskazań (poprawa stosunków z UE) oraz 18,85 proc. (polityka klimatyczna). Co piąty wyborca formacji oczekuje także reformy wymiaru sprawiedliwości (20,2 proc. wobec 12,8 proc. wśród całego elektoratu — red.). Co ciekawe, choć Donald Tusk obiecywał wprowadzenie “kredytu 0 proc.”, to rozwiązanie problemu mieszkaniowego jest dla jego wyborców marginalnym problemem. Tanie kredyty hipoteczne oraz dopłaty do rat wskazało zaledwie po 4,5 proc. badanych.

Lewica z niemal tymi priorytetami, co Koalicja Obywatelska?

Wyniki badania oczekiwań wyborców Lewicy pozwalają wyciągnąć wniosek, że ewentualna wspólna lista z Koalicją Obywatelską nie byłaby egzotycznym pomysłem. Pięć najczęściej wskazywanych priorytetów przez elektorat tej formacji jest niemal tożsamych ze wskazaniami wyborców KO.

Jak w przypadku, uprzedźmy fakt, wszystkich analizowanych grup, kluczową rolę odgrywa “zmniejszenie ogólnej inflacji”. Drugie miejsce przynosi istotną różnicę, bo znajduje się na nim, jak w przypadku KO, “poprawa stosunków z UE”, co wskazało 43,8 proc. badanych . Co więcej problem ten uzyskał tyle samo wskazań, co walka z inflacją.

Na trzecim miejscu ze wskazaniem 35,6 proc. wyborców Lewicy znalazła się polityka klimatyczna, na dwóch kolejnych z identycznym wynikiem 34,2 proc. “poprawa dostępu do lekarzy specjalistów” oraz “skrócenie kolejek do lekarzy”.

Polska 2050, czyli (niemal) przeciętny wyborca

Wyborcy ugrupowania stworzonego przez Szymona Hołownię, gdy patrzy się na ich największe bolączki, których rozwiązania oczekują od polityków, niemal nie różnią się od przeciętnego wyborcy.

Pierwsze trzy miejsca zajmują konieczność ograniczania inflacji oraz naprawa służby zdrowia. Drobną różnicą jest odwrócenie kolejności wyzwań w służbie zdrowia — elektorat Polski 2050 częściej wskazywał na oczekiwanie poprawy dostępu do lekarzy specjalistów (41,3 proc.) niż na skrócenie kolejek do lekarzy (38,7 proc.).

Znajdującą się na czwartym miejscu “poprawę stosunków z UE” wskazano zaledwie o niespełna 6 pkt proc. częściej niż w gronie wszystkich wyborców. Co ciekawe, konieczności zwiększenia dostępności kredytu hipotecznego oraz wprowadzenia dopłat do kredytów hipotecznych nie wskazał nikt. Przypomnijmy, że każdy ankietowany miał możliwość wybrania pięciu najważniejszych jego zdaniem wyzwań.

PSL — najbardziej zdecydowani wyborcy

Wyjątkowo ciekawie wyglądają wyniki oczekiwań elektoratu Polskiego Stronnictwa Ludowego, które być może do wyborców pójdzie wspólnie z Polską 2050 (liderzy obu formacji objeżdżają kraj pod hasłem “Lista wspólnych spraw”).

W przypadku PSL ominiemy opisywanie trzech najpopularniejszych priorytetów, które są tożsame z tymi, czego oczekują wszyscy wyborcy. Ciekawie wygląda miejsce piąte — z 18,2 proc. wskazań znalazło się tam “nie interesuje mnie to”, co sugeruje, że PSL ma duże grono wyborców, które odda głos na to ugrupowanie niezależnie od prowadzonej kampanii.

Drugim ciekawym aspektem wyborców PSL jest fakt, że osiem z 29 zaproponowanych w badaniu priorytetów nie otrzymało żadnego wskazania. To “reforma wymiaru sprawiedliwości”, “zwiększenie dostępności kredytu hipotecznego”, “budowa nowych dróg oraz linii kolejowych”, “przywrócenie powszechnego poboru do wojska“, “zwiększenie wydatków na armię”, “większe uniezależnienie od UE”, “poprawa dzietności” oraz “przyznanie kolejnych świadczeń emerytalnych”.

Konfederacja, czyli to samo, co wszyscy plus niskie podatki i mniej UE

Zauważalną różnicę względem ogółu wyborców widać także w przypadku Konfederacji. O ile pierwsze dwa miejsca zajmują standardowo oczekiwanie obniżenia inflacji i skrócenia kolejek do lekarzy, o tyle już na trzecim miejscu ze wskazaniem niemal co trzeciego wyborcy tej partii znalazło się “obniżenie stawek podatku VAT” (podniesionych “tymczasowo” od 2012 r. — red.).

Co ciekawe, na kolejnych miejscach ze wskazaniami ponad 25 proc. wyborców znalazły się obniżka cen leków, “ochrona przed drożyzną w sklepach” oraz skrócenie kolejek do lekarzy, które wyprzedziły “wolnościowe” oczekiwanie obniżki podatków dochodowych. Takiego działania oczekuje 24,3 proc. wyborców Konfederacji. Tyle samo wskazań otrzymało “większe uniezależnienie się od UE”.

Niezdecydowani

W przeprowadzonym dla nas przez UCE Research sondażu niemal co piąty ankietowany zadeklarował, że wciąż nie zdecydował, na kogo oddać swój głos w jesiennych wyborach parlamentarnych. To oznacza, że ostateczny wynik będzie w dużej mierze zależał od tej grupy i właśnie dlatego warto przyjrzeć się jej potrzebom dokładniej.

Wniosek z analizy zestawienia, które niemal nie różni się od oczekiwań wszystkich badanych, jest prosty. Głosy niezdecydowanych wyborców zdobędzie ta formacja, która przedstawi najbardziej przekonujący sposób ograniczenia inflacji i szybkiej poprawy sytuacji w służbie zdrowia.

Metodologia: Badanie zostało przeprowadzone w dniach 6-7 marca 2023 r. na grupie 1040 osób metodą CAWI przez UCE Research na zlecenie Business Insider Polska. Każdy z badanych miał możliwość wskazania pięciu odpowiedzi. Pytanie brzmiało: “jakie, wg Pana/Pani, powinny być priorytety dla partii politycznych w tegorocznej kampanii wyborczej?”.

Autor: Marcin Lis, dziennikarz Business Insider Polska

źródło: https://businessinsider.com.pl/gospodarka/tak-mozna-wygrac-wybory-w-polsce-sa-tylko-dwa-tematy-ktore-lacza-ponad-podzialami/bfz1xt8

UWAGI do artykułu:

1.Bussines Insider nie wspomina nawet o problemie tzw. twardego rozdziału Kościoła Katolickiego od Państwa Polskiego. Czyżby ten problem nie miał żadnego znaczenia dla wyborców? Czy akcja podjęta przez PiS w “obronie świętości JPII” jest wyłącznie hasłem, które ma skupić twardy elektorat pod sztandarem partii rządzącej, bez znaczenia dla pozostałej części elektoratu? A może jednak postulat twardego rozdziału kleru od tronu ma podstawowe znacznie dla wskazania wyborców z młodego pokolenia, głównie tych co brali udział w strajkach kobiet?

2. Które z wymienionych wyżej problemów Stowarzyszenie Ordynacka powinno przygotować, podjąć i poddać analizie podczas obrad Kongresu w dni 20 maja 2023 rok w Palladium?

 

Bezpieczne i uczciwe wybory parlamentarne 2023

WYBORY – PO CO KOMU TEN BLOCKCHAIN?

Aby wybory nie mogły zostać sfałszowane! już dziś opozycja powinna przygotować ustawę o nowym systemie wyborczym opartym na blockchain

Odbyły się wybory w Polsce. Całe to zamieszanie skłoniło do głębokiej refleksji nad funkcjonującym w Polsce systemem wyborczym.  Rozwiązania typu blockchain doskonale rozwiązują problemy związane z ogólnie pojętym zaufaniem do organów państwowych i jest to wręcz doskonały przykład wykorzystania tej technologii w praktyce na poziomie instytucji państwowych.

Nasz świat jest coraz bardziej zanurzony w technologii i jasne jest , że głosowanie w wyborach online  jest czymś , co z pewnością nastąpi w przyszłości . Pozostają pewne pytania , takie jak: kiedy tego typu rozwiązania zostaną wdrożone, jaka będzie ochrona prywatności wyborców oraz jak system zostanie zabezpieczony?

SYSTEM WYBORCZY W POLSCE 

System wyborczy w Polsce, tak jak w większości państw demokratycznych, opiera się na zasadach zawartych w konstytucji. Jest tak napisany, by gwarantował uczciwe przeprowadzenie wyborów i wyłonienie w nich reprezentantów, których wskażą obywatele. 

W Polsce organem nadzorującym wybory jest Państwowa Komisja Wyborcza. Skład , kompetencje  czy też sposób powoływania komisji zmieniał się wielokrotnie na przestrzeni ostatniego stulecia.  Państwowa komisja wyborcza w obecnym kształcie organizacyjnym została powołana zgodnie ustawą ( info w linku)

https://pkw.gov.pl/prawo-wyborcze/konstytucja-rzeczypospolitej-polskiej

 Wybory w Polsce przeprowadzane są w sposób stacjonarny i korespondencyjny tzn każda osoba mająca uprawnia do oddania swojego głosu musi stawić się osobiście w lokalu wyborczym z ważnym dokumentem tożsamości lub zagłosować w systemie korespondencyjnym.  Swoich kandydatów wybieramy zaznaczając ich nazwiska na wybranych listach. 

Głosy liczone są ręcznie, a wyniki – też ręcznie – zapisywane w projekcie protokołu głosowania: głosy ważne i ile dostały partie, ile konkretni kandydaci. Dane te zostają wprowadzone do jednej z aplikacji wchodzących w skład Systemu Wsparcia Organów Wyborczych. Oprogramowanie sprawdzi, czy ustalone przez komisję liczby mają matematyczny sens. Na przykład, czy liczba głosów oddanych na poszczególne partie nie przekracza liczby ważnych głosów oddanych w danej komisji.

TRENDY ŚWIATOWE W WYBORACH

Mogłoby się wydawać iż głosowanie typu elektronicznego – przez internet to powszechny standard w wysoko rozwiniętych krajach Europy i na świecie. Nic bardziej mylnego. Na 28 krajów Unii Europejskiej, zarówno w jej zachodniej, jak i wschodniej części, jakakolwiek forma głosowania elektronicznego jest dostępna tylko w trzech. Są to Belgia, Estonia i Francja. Taką możliwość mieli obywatele Bułgarii, jednak dane pochodzą z 2017 roku. Rok wcześniej odbyło się tam referendum, w którym Bułgarzy opowiedzieli się „za” takim rozwiązaniem. W grudniu 2018 roku bułgarski minister sprawiedliwości Danaił Kiriłow ogłosił jednak, że z obawy o bezpieczeństwo prowadzenia takiego sposobu głosowania rząd wycofa się z tego pomysłu.

Wychodząc poza Europę, warto jeszcze przyjrzeć się sposobom głosowania w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. W Ameryce systemy głosowania są zróżnicowane w oparciu o konkretne stany. Większość z nich można jednak zakwalifikować jako głosowanie elektroniczne. Kanadyjski podział administracyjny na prowincje również skutkuje brakiem jednego spójnego systemu oddawania głosów w różnych typach wyborów. W kraju dopuszcza się różne formy głosowania elektronicznego, ale rozróżnienie następuje w oparciu o prowincje i rodzaj wyborów.

PROBLEMY OBECNYCH SYSTEMÓW WYBORCZYCH

Zarówno głosując stacjonarnie jak i wykorzystując tak zwany e-voting możemy napotkać  pewne niedogodności z tym związane. 

Wydaje się, iż największą zmorą współczesnego stacjonarnego systemu wyborczego jest obniżona frekwencja wyborcza. Korki do lokalu wyborczego, kolejki do  urny, brak czasu czy też zwykłe lenistwo powodują, iż wiele osób nie decyduje się wziąć udziału w wyborach. Pod tymi względami system e- votingu wydaje się być o wiele bardziej efektywny. Gdyby obywatel mógł przeznaczyć 5-10 minut na wzięcie udziału w głosowaniu, zdecydowanie chętniej podjął to działanie. Kolejna  sprawa to koszty związane z przeprowadzeniem wyborów. Wynajem lokali, zatrudnienie osób liczących głosy, wydruk list itp to wiele wydanych milionów złotych. System ten jest po prostu o wiele droższy od e-votingu.

Jednym ze sposobów na zachęcenie „leniwych” wyborców może być głosowanie przez internet. E-voting jednak również nie jest doskonały.  Choć propozycje pojawiają się od lat, nie zanosi się na to, by pomysł w Polsce zrealizowano. Dlaczego? Według ekspertów tego typu głosowania są bardzo podatne na nadużycia, zarówno na ataki z zewnątrz jak i manipulacje wewnątrz.  Tego typu system zmagały się prawdopodobnie z wieloma atakami hakerskimi. Argumenty te jednak dla wielu nie są przekonujące. Pojawiają się także głosy, że skoro coraz więcej spraw załatwiamy przez internet – w tym te związane z pieniędzmi – to i e-wybory powinny być możliwe. Internetowa bankowość jest dziś bezpieczna, więc głosowanie również musi dać się ochronić. 

Wydaje się, iż na dzień dzisiejszy system e- votingu musi stanowić jedynie uzupełnienie stacjonarnego typu a wynika to choćby z faktu, iż nie każdy obywatel byłby wstanie obsłużyć elektroniczny-internetowy system głosowania. Dotyczy to zwłaszcza osób będących w wieku emerytalnym. Konieczna byłaby szeroka akcja edukacyjna społeczeństwa.

WYBORY – PO CO KOMU TEN BLOCKCHAIN?

Zbudowanie elektronicznego systemu głosowania spełniającego wymogi i wymagania prawne ustawodawców  było i jest wyzwaniem od dłuższego czasu. Księga rozproszona jest wielkim postępem technologicznym w świecie. Blockchain oferuje nieskończone możliwości budowy wszelakich aplikacji, które pozwalają korzystać z globalnej ekonomii. Zastosowanie technologii blockchain w głosowaniu może rozwiązać większość problemów związanych z istniejącymi systemami wyborczymi.

Należy zwrócić uwagę, iż w tradycyjnych systemach głosowania mamy do czynienia z tradycyjną bazą danych utrzymywaną przez jedną organizację i ta organizacja ma całkowita kontrolę nad nią w tym możliwość manipulowania przechowywanymi danymi, cenzurowania danych lub nieuczciwego dodawania danych. W większości przypadków nie stanowi to problemu, ponieważ organizacja, która utrzymuje bazę danych, robi to na własną korzyść, a zatem nie ma motywu fałszowania zawartości bazy danych; istnieją jednak inne przypadki użycia, takie jak sieć finansowa czy wybory, w której przechowywane dane są zbyt wrażliwe, a motyw do manipulacji nimi jest zbyt kuszący, aby umożliwić dowolnej organizacji pełną kontrolę nad bazą danych. Nawet jeśli można zagwarantować, że odpowiedzialna organizacja nigdy nie wprowadzi oszukańczej zmiany w bazie danych (założenie, które dla wielu osób jest już zbyt wielkim pytaniem), nadal istnieje możliwość, że haker może się włamać i manipulować baza danych do własnych celów.

Najbardziej oczywistym sposobem na zapewnienie, że żadna pojedyncza jednostka nie może manipulować bazą danych, jest upublicznienie bazy danych i umożliwienie każdemu przechowywania nadmiarowej kopii bazy danych. W ten sposób wszyscy mogą być pewni, że ich kopia bazy danych jest nienaruszona, po prostu porównując ją z kopią wszystkich innych. Takie rozwiązanie oferuje nam właśnie blockchain.

Dodatkowo Blockchain zapewnia dodatkowe korzyści takie jak:

1.Ważność wyników. Wyniki głosowania zorganizowane przy użyciu technologii blockchain nie mogą zostać sfałszowane. Zawsze możesz sprawdzić, ile głosów zostało wydanych na początku głosowania, jak zostały one rozdzielone do portfeli i o której godzinie przeprowadzono transakcje.

2.Przejrzystość procesu. Blockchain zapewnia możliwość kontrolowania procesu głosowania, ponieważ każda zainteresowana osoba może wdrożyć węzeł z pełną kopią wszystkich danych i niezależnie analizować je na poziomie blockchain.

3.Anonimowość. Każdy uczestnik ma możliwość utworzenia pary kluczy publicznych i prywatnych na lokalnej maszynie i nikt poza nim nie będzie wiedział, że dany portfel należy do niego. Tak więc nikt nie może wiedzieć, jak głosował ten członek, z wyjątkiem przypadku, gdy sam członek deklaruje, że dany portfel należy do niego.

4.Szybkość przetwarzania danych. Głosowanie w mieście, regionie, kraju lub korporacji z biurami w różnych krajach może wiązać się ze znacznymi kosztami, a także trudnościami organizacyjnymi i przejściowymi stratami, zarówno w przypadku głosowania, jak i przetwarzania danych. Decentralizacja sprawi, że wyniki głosowania w całym kraju będą widoczne, pomimo faktu, że każdy region / miasto może obsługiwać własny węzeł systemowy do dystrybucji obciążeń.

Rozwój technologii i społeczeństwa popychają ludzkość do poszukiwania tańszych i bardziej niezawodnych metod głosowania. Zastosowanie technologii blockchain w głosowaniu może rozwiązać większość problemów związanych z istniejącymi systemami wyborczymi. Pomysł użycia blockchain w systemach do głosowania jest pytaniem, które odpowiada samo: blockchain pozwala zastąpić starożytną technologię głosowania, w której przekazano swój głos komuś za pomocą fizycznego obiektu (kulka określonego koloru, papierowa karta do głosowania itp.) , do przeniesienia tokena cyfrowego.

Jak zrobić wybory na Blockchain? – Kwarantanna z Bitcoinem #21 – dyskusja praktyków należy zaznaczyć, że nie jest to dyskusja Stowarzyszenia Ordynacka a praktyków i ma raczej luźny charakter

Poniższe prezentacje nie są najnowsze , ale dosyć dobrze opisują nowy świat cyfrowych możliwości . Czy blockchain jest rozwiązaniem dla głosowania przez internet? Co wybory mają wspólnego z blockchainem i tokenizacją? Okazuje się, że dużo. O tym i o możliwościach głosowania przez #blockchain rozmawialiśmy z chłopakami z IVoting. Jakie były wnioski? Sprawdźcie sami! Występują: IVoting, Rahim Blak, Sławek Zawadzki.

Kanga Exchange 14 lip 2020 Występują: IVoting, Rahim Blak, Sławek Zawadzki.

artykuł przygotował i opublikował Edward Gwoźdź

My z ZSP

KOMISJA HISTORYCZNA OPRACOWAŁA, A TERAZ RZYSTĘPUJE DO AKTUALIZACJI LEKSYKONU LUDZI ZSP. NASZ PORTAL OPRACUJE COŚ PODOBNEGO, ALE W FORMIE PORTALU INTERNETOWEGO POD TYM SAMYM ADRESEM DOMENY. My z ZSP – My z Ordynackiej (ordynacka.eu)
“ALFABET ORDYNACKIEJ”
PORTAL UWOŻLIWIA PUBLIKACJE MATERIAŁÓW, KTÓRYCH FORMA KSIĄZKI NIE OFERUJE.
GRAFIKA WSTĘPNA STRONY NIE JEST PRZYPADKOWA – WIELE I WILEU JUŻ ODESZŁO.
ZAPRASZAM DO PRZESYŁANIA MATERIAŁOW ORAZ DO WSPÓŁPRACY ON-LINE.
WIEM MARTWICIE SIĘ O TRWAŁOŚĆ TEJ FORMY? WYKUPIŁEM PUBLIKACJE NA 10 LAT, A POTEM TEŻ TRZEBA BEDZIE AKTUALIZWAĆ.
DLA POCIESZENIA NAPISZĘ ŻE W INTERNECIE NIC NIE GINIE. 
PÓKI MY ŻYJEMY.  NASZ SLOGAN TO: BYLISMY, JESTEŚMY, BEDZIEMY. 
NA KOSZTY ZORGANIZUJĘ ZARZUTKĘ INTERNETową.  https://gwozdz.eu 
 

Przystępujemy do szerokiej akcji archiwizowania danych i faktów o tych wszystkich, którzy odcisnęli swój ślad w działalności studenckiej w strukturach Zrzeszenia Studentów Polskich oraz SZSP. Chcemy doprowadzić do powstania nowej edycji Leksykonu. LEKSYKON będzie miał formę internetowej publikacji ciągle uzupełnianej o napływające i zdobyte informacje.
Gorąco zachęcamy wszystkich do wspólnego redagowania Leksykonu, podpowiadania osób i faktów jakie powinny zostać w Leksykonie uwzględnione. Zapraszamy chętnych do pracy w komitecie redakcyjnym. Jesteśmy przekonani, że żadna cząstka naszych losów studenckich nie powinna zostać zapomniana i pominięta.
Podejmujemy się ogromnego i wieloletniego zadania – jesteśmy jednak winni – samym sobie oraz pokoleniom tych, którzy odeszli – zachowanie pamięci o wspaniałym dorobku Zrzeszenia i jego ludzi.
Zamieszczamy na naszej stronie pierwsze wydanie Leksykonu z 2005 roku by można było się nim swobodnie posługiwać. Prosimy o prostowanie dostrzeżonych w tym wydaniu pomyłek i błędów, o dopisywanie haseł, osób lub faktów i ich przesłanie do Fundacji. Będziemy je uwzględniali przy redagowaniu drugiej edycji Leksykonu.
Szczególnym celem drugiego wydania jest także uwzględnienie informacji o poszczególnych środowiskach studenckich. W pierwszym wydaniu uwzględniono tylko władze naczelne Zrzeszenia oraz środowisko warszawskiej Rady Okręgowej wraz z Radami Uczelnianymi i Radami Wydziałowymi oraz innymi strukturami organizacji. Musimy uzupełnić ten brak informacji o pozostałych środowiskach. Prosimy wszystkich, którzy posiadają informacje o składach osobowych rad okręgowych i rad uczelnianych o ich przekazywanie do fundacji. Mamy do wykonania ogromne i wielkie zadanie, zabierzmy się razem do jego realizacji.

                                                                                                                                                                      Zapraszam do współpracy.

                                                                                                                                                                        Prezes Zarządu Fundacji

                                                                                                                                                                prof. dr hab. Krzysztof Szamałek

 

 

ODZNACZENIA DLA ZASŁUŻONYCH DZIAŁACZY ZSP W PAŁACU PREZYDENCKIM

zwracam uwagę, że strona została usunięta! przez Biuro Prezydenta RP!

Minister Marek Siwiec

17 kwietnia 2001 roku Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Marek Siwiec wręczył w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Aleksandra Kwaśniewskiego ordery i odznaczenia zasłużonym działaczom Zrzeszenia Studentów Polskich. Za wybitne zasługi w ruchu studenckim, oraz za osiągnięcia w pracy zawodowej i społecznej odznaczeni zostali:

  • Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski – Stanisław Piśko, Marian Przylepa, Lech Raczak, Józef Zalewski,
  • Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski – Andrzej Drążewski, Wojciech Ekiert, Jan Kaniecki, Stanisław Kochański, Joachim Kołczewski, Andrzej Kowalski, Andrzej Kwiatkowski, Stanisław Mazan, Janusz Mazur, Włodzimierz Mizerski, Jan Pieszczachowicz, Romuald Piwoński, Jan Poprawa, Grzegorz Protasiewicz, Marek Słęcki, Wiesław Słomka, Andrzej Szułdrzyński, Jan Szumański, Władysław Szylling, Jerzy Śliwiński, Zygmunt Tarnawski, Alfred Tuczek, Małgorzata Umer – Przeradzka, Eugeniusz Wincek, Elżbieta Wojnowska, Jan Woronko, Józef Woźniakowski, Jerzy Żywiecki,
  • Złotym Krzyżem Zasługi – Mieczysław Borkowski, Janusz Grzywacz, Adam Horbulewicz, Zbigniew Kamiński, Jerzy Karpiński, Stanisław Kłobukowski, Wacław Krankowski, Mieczysław Marcinkowski, Kazimierz Mroczkowski, Jerzy Neumann, Andrzej Orecki, Tadeusz Piskorski, Waldemar Rybakiewicz, Wiesław Sikora, Janusz Stanek, Aleksander Walczak, Wojciech Zieliński,
  • Srebrnym Krzyżem Zasługi – Stefan Brzozowski, Ignacy Grzęda, Edward Gwoźdź, Krzysztof Haich, Wojciech Hawryszuk, Adam Marszałek, Agnieszka Odorowicz, Krzysztof Olejniczak, Marcin Stelmach, Marek Stępień, Halina Szymańska, Elżbieta Tarazewicz, Tadeusz Walasek, Jerzy Zoń, Jacek Żurakowski
  • Brązowym Krzyżem Zasługi – Waldemar Zbytek. Podczas uroczystości odznaczeń Minister Marek Siwiec powiedział m.in.: Jesteście ludźmi wyjątkowymi i znakomitymi. Chciałbym podziękować Wam za to, co robiliście, co robicie i jak bardzo nam wszystkim jesteście potrzebni. To 50-lecie organizacji, która właściwie już taka jak my ją pamiętamy nie jest, jest inna, są nasi koledzy, następcy. Ale my jesteśmy, trwamy w różnych miejscach i to jest wspaniałe, że umiemy sobie w oczy popatrzeć i podać sobie ręce. To jest coś, co po tej organizacji na pewno zostało i z czego możemy być dumni. Serdecznie gratuluję.
error: Content is protected !!