HYBRYDY 17 XI 2023

Serdeczne gratulacje dla wybranych  do Sejmu i Senatu

Wg informacji z dnia 17 -10- 2023 zostali wybrani :

POSEŁ  DARIUSZ WIECZOREK, 

POSEŁ  WŁODZIMIERZ CZARZASTY, 

POSEŁ  MARCIN KULASEK,

SENATOR WALDEMAR WITKOWSK

Kandydaci  ze Stowarzyszenia Ordynacka ,

Trzeba NAS szukać głównie na listach  Nowej Lewicy,  ale znalazło się kilku przedstawicieli Stowarzyszenia Ordynacka również na listach Platformy Obywatelskiej. Popierajcie NAS własnymi głosami, Kandydatki i kandydaci mają zbliżone poglądy do WASZYCH.

 

Nowa Lewica  będzie miała Senatorów

Nowa Lewica będzie miała 9 senatorów. Mandat zdobyli: Waldemar Witkowski w okręgu nr 1, Małgorzata Sekuła-Szmajdzińska w okręg nr 3, Krzysztof Kukucki w okręgu nr 13, Marcin Karpiński w okręgu nr 26, Magdalena Biejat w okręgu nr 45, Piotr Woźniak w okręgu nr 52, Anna Górska w okręgu nr 63, Wojciech Konieczny w okręgu nr 69 oraz Maciej Kopiec w okręgu nr 80.

Mężowie zaufania i obserwatorzy społeczni wyborów

Mężów zaufania powołują komitety wyborcze partii i i koalicji. Mają oni prawo nie tylko do wizytowania i obserwacji komisji wyborczych, ale mogą również wnosić uwagi do protokołów wyborczych, nadzorować ich sporządzanie i przekazywanie do okręgowych komisji wyborczych.

Obserwatorów społecznych powołują organizacje samorządowe, które zajmują się działalnością na rzecz rozwoju demokracji, społeczeństwa obywatelskiego i praw obywatelskich. Co ważne, obserwator społeczny, również czuwa nad przebiegiem wyborów w lokalu wyborczym, obserwuje, czy nie doszło do nadużyć czy złamania prawa. Jednak obserwator społeczny nie może zgłaszać swoich uwag do protokołu i nie może być obecny podczas przewożenia protokołu do komisji wyborczej wyższego stopnia.

XI PRZYKAZANIE – NIE BĄDŹ OBOJETNY

ODEZWA WYBORY 2023

ODEZWA

 W imieniu stowarzyszenia „Ordynacka”, organizacji skupiającej byłych studentów zrzeszonych w ZSP i SZSP, animatorów życia społecznego, kulturalnego i turystycznego na uczelniach, apelujemy o czynne uczestnictwo w zbliżających się wyborach parlamentarnych i poparcie kandydatów opozycji demokratycznej.

Odezwę, kierujemy do pokoleń polskiej inteligencji, absolwentów wyższych uczelni, szkół ogólnokształcących i techników, do ludzi nauki i kultury, lekarzy, nauczycieli i inżynierów, a szczególnie do młodego pokolenia, dzisiejszych studentów i uczniów szkół średnich.

Zbliżające się wybory parlamentarne, które powinny być świętem demokracji i jedności Polaków, stały się plebiscytem, w którym opowiemy się, czy Polska będzie państwem demokratycznym, aspirującym do elity krajów rozwiniętych, czy staniemy się państwem autokratycznym, pełnym kompleksów, historycznych fobii, uprzedzeń i nierówności społecznej.

W przeszłości, jako studenci powojennej Polski, lat 50-tych, 60-tych, 70-tych, czy 80-tych, wielokrotnie stawaliśmy przed trudnymi wyborami, byliśmy świadkami wielu historycznych zdarzeń  i tragedii, dlatego wiemy, jak ważna dla nauki, kultury i postępu jest autonomia uczelni i niezależność środowisk twórczych oraz mediów.

Ale, to nie ówczesne zakazy i nakazy, tworzyły naszą świadomość o konieczności zmian w kraju i przewartościowaniu obowiązujących idei, tylko wykształcenie i wiedza, którą zdobyliśmy dzięki dostępności do nauki i kultury.

Dzisiaj wiemy, jak ważna dla rozwoju i przyszłości kraju jest edukacja młodego pokolenia i nowoczesna szkoła dająca niczym nieskrępowaną wiedzę, ucząca tolerancji i szacunku do drugiego człowieka, pozbawiona indoktrynacji i nadzoru politycznego.

Wreszcie wiemy, że tylko Polska wykształcona, otwarta i przyjazna ma szansę stać się krajem dobrobytu  i wolności z godnym miejscem w europejskiej rodzinie.

Nie dopuśćmy do tego, by w imię jakiś wyimaginowanych racji i przekonań, ktoś ciągle dzielił nas  i zabierał marzenia.  Dlatego, jeżeli chcesz budować Polskę przyszłości, tolerancyjną, sprawiedliwą i bezpieczną, Polskę, bez podziałów, uprzedzeń i nienawiści  – głosuj na opozycję demokratyczną.

Jeżeli chcesz żyć w państwie, gdzie twoja pomyślność, awans zawodowy i bezpieczeństwo, będzie zależała od solidarności społecznej i systemowych rozwiązań, a nie jałmużny rządzących – głosuj na opozycję demokratyczną.

Jeżeli chcesz, żeby twoje dzieci i wnuki, zdobyły wiedzę i umiejętności, które pozwolą im na spełnienie ambicji i realizację marzeń  – wybierz kandydatów opozycji demokratycznej.

Wspólna Polska  –  Wspólna Sprawa

Przyszłość zależy od Ciebie

Stowarzyszenie „Ordynacka”

Aleksander Kwaśniewski

 

Cześć towarzyska Rady Naczelnej Stowarzyszenia Ordynacka, Hybrydy, 2018-11-16, życzenia dla Aleksandra Kwaśniewskiego z okazji urodzin. Przemyślenia, głośno powiedziane, Pana Prezydenta.
Gdybyśmy obecnej Konstytucji nie zaproponowali, być może, do tej pory nie udałoby się uchwalić?
Debata TVP. Prawdopodobnie najważniejsze starcie pomiędzy III a IV RP. Warto obejrzeć…
Debata TVP. Prawdopodobnie najważniejsze starcie pomiędzy III a IV RP. Warto obejrzeć…
embedyt]https://youtu.be/MdpQiESowYY[/embedyt]
Debata TVP. Prawdopodobnie najważniejsze starcie pomiędzy III a IV RP. Warto obejrzeć…
W tym miejscu uwaga na słynną wymianę zdań! 05:00 minuta “Pan za to zepsuje tylko to co Pan potrafi zepsuć na tym świecie” Debata TVP. Prawdopodobnie najważniejsze starcie pomiędzy III a IV RP. Warto obejrzeć…
Debata TVP. Prawdopodobnie najważniejsze starcie pomiędzy III a IV RP. Warto obejrzeć…
Debata TVP. Prawdopodobnie najważniejsze starcie pomiędzy III a IV RP. Warto obejrzeć…
 

AFILIACJA POLITYCZNA

Zbliża się data IX KONGRESU STOWARZYSZENIA ORDYNACKA, wychodzi na to, że istotnym punktem programu będzie dyskusja na temat afiliacji politycznej stowarzyszenia w najbliższych wyborach parlamentarnych. Film obejmuje migawki z poprzednich kongresów. Czy istnieje dylemat afiliacji?

 

 

KONGRES 2023 -05-20

IX Kongres za nami. Darek Wieczorek nowym Przewodniczącym

W warszawskich Hybrydach odbył się 20 maja br Kongres Stowarzyszenia Ordynacka. Takiemu wydarzeniu w naszym Stowarzyszeniu zawsze towarzyszą emocje, które koncentrują się wokół politycznej sfery działania. Emocje te dotyczą nie tylko samych członków Stowarzyszenia, ale i szerokich kręgów środowiska byłych działaczy ZSP/SZSP/ZSP, którzy tę wspólna historię mają, chociaż niekoniecznie są członkami Stowarzyszenia. Kongres zgodnie ze statutem odbywa się co 3 lata i oczywiście wybiera władze Stowarzyszenia. Tu też trwały emocje i uzgodnienia, aż do ostatniej chwili w dniu wyborów. Ale wreszcie wszystko się udało.

Kongres podziękował Robertowi Kwiatkowskiemu za dwie kadencje przewodniczenia

Szczególne podziękowania należały się Robertowi za trudny okres braku możliwości bezpośrednich kontaktów w pandemii. Zarząd, któremu przewodził w ostatnich latach uporządkował sprawę składek, dzięki którym następuje najprostsza weryfikacja członkostwa w Stowarzyszeniu, przeprowadził zasadniczą zmiany w statucie, a także wdrożył praktykę elektronicznej komunikacji. W tej ostatniej kwestii ciągle jeszcze wiele jest do zrobienia.
Specyfiką Stowarzyszenia jest uczestniczenie w nim przez struktury Rad Okręgowych, gdzie winna koncentrować się aktywność. Mimo pandemii, Stowarzyszenie przetrwało ten okres i dziś stanowi uporządkowaną formułę działającą w oparciu o 17 Rad Okręgowych w największych ośrodkach akademickich.

Kongres wybrał nowe władze Stowarzyszenia Ordynacka

Podstawowym celem najwyższego organu statutowego w Stowarzyszeniu jest udzielenie absolutoriów ustępującym władzom i wybór nowych. Tak też się stało i ustępujący Komitet Wykonawczy Rady Naczelnej wraz z jego Przewodniczącym oraz Komisja Rewizyjna i Naczelny Sąd Koleżeński uzyskały absolutoria jednogłośnie.
Nowym Przewodniczącym został Dariusz Wieczorek, jednoznacznie kojarzony z Nową Lewicą, Poseł na Sejm RP, Sekretarz Klubu Parlamentarnego Lewica Razem. W prowadzeniu spraw Stowarzyszenia pomoże mu 10-osobowy Komitet Wykonawczy Rady Naczelnej (skład podajemy na stronie www.ordynacka.eu    .
Kongres jest władny dokonywać zmiany w statucie Stowarzyszenia. Potrzeba udoskonalenie zapisów statutowych została zasygnalizowana zarówno przez Główną Komisję Rewizyjną jak i postulowana przez ustępujący Komitet Wykonawczy Rady Naczelnej. Zmiany te powinny być jednak wprowadzane rozważnie. Ostatnie znacznie odchudziły statut, dostosowując jego treść do rzeczywistości Stowarzyszenia. Rzeczywistość ma jednak to do siebie, ze zmienia się szybciej, niż dokumenty ją opisujące. Tak więc wybrany KWRN zadeklarował podjęcie prac nad nowymi zapisami statutowymi i zwołanie Nadzwyczajnego Kongresu, który tymi zmianami się zajmie, wiosną 2024 roku.

Gośćmi Kongresu byli Kwaśniewski i Czarzasty

Kongres zaszczycił swoja obecnością Aleksander Kwaśniewski – Prezydent RP, członek Ordynackiej z legitymacją nr1. Dla wielu członków Stowarzyszenia to dawny kolega z ZSP i SZSP, wielu współpracowało z Kwaśniewskim i wspomagało go w jego karierze politycznej. Dla wszystkich w Ordynackiej pozostaje niekwestionowanym liderem.
W podobnej roli, acz w bardziej aktualnej i aktywnej wystąpił drugi gość Kongresu – Włodzimierz Czarzasty – obecny lider Nowej Lewicy, były, wieloletni przewodniczący Stowarzyszenia Ordynacka. Dla uczestników Kongresu i członków Ordynackiej Włodek to również kolega z czasów studenckiej działalności, później Stowarzyszenia Ordynacka, ale dziś z tej samej partii politycznej. Bowiem wielu działaczy Ordynackiej zaangażowało się w proces tworzenia Nowej Lewicy.
W podwójnej roli gościa był obecny na Kongresie prof. Krzysztof Szamałek – kiedyś przewodniczący Stowarzyszenia Ordynacka – obecnie Prezes fundacji Ogólnopolskiej Komisji Historycznej Ruchu Studenckiego.

Stowarzyszenie potwierdziło swój charakter polityczny pozycjonujący je na lewicy

Kongres Ordynackiej uchwalił wsparcie dla wszystkich wywodzących się ze środowiska byłych działaczy SZSP i ZSP, którzy będą korzystać z biernego prawa wyborczego w ugrupowaniach opozycji demokratycznej. Jednak w tej samej uchwale udzielił akceptacji nowo wybranemu Komitetowi Wykonawczemu Rady Naczelnej na porozumienie z komitetem wyborczym Nowej Lewicy w sprawie uczestnictwa Ordynackiej w wyborach parlamentarnych. Kongres zaapelował do członków i sympatyków Ordynackiej o aktywne uczestnictwo w najbliższych wyborach oraz uczestniczenie w komisjach wyborczych i ruchu kontroli wyborów.
Odwieczna dyskusja na temat charakteru Stowarzyszenia Ordynacka nie wzbudzała już emocji na Kongresie. Praktyka ukształtowała środowisko wokół dwóch ośrodków – w samym Stowarzyszeniu jego członkowie mają pole do działań politycznych, zaś wątek sentymentalno-wspominkowy koncentruje się w działaniu fundacji Ogólnopolskiej Komisji Historycznej Ruchu Studenckiego.

 

Trzy drogi i telefon do przyjaciela  

Tekst ten powstał na podstawie dyskusji, podczas   Walnego Zgromadzenia “Ordynackiej”        środowiska krakowskiego .

Nie wiem od czego zacząć, bo tych ważnych spraw, które powinniśmy omówić   na zbliżającym się Kongresie jest tak wiele, a niektóre z nich o fundamentalnym wręcz znaczeniu dla przyszłości stowarzyszenia. Ale jak mawiał klasyk, jak nie wiesz od czego zacząć, zacznij od początku, co w naszym przypadku oznacza ,od powstania stowarzyszenia “Ordynacka”.

Mówiąc szumnie, powstaliśmy z tradycji ruchu studenckiego, często odwoływujemy się do przedwojennego “Bratniaka”, ale głównie do Zrzeszenia Studentów Polskich, które to w latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku, powołało do życia Komisję Historyczną Ruchu Studenckiego, ta znowu w latach dziewięćdziesiątych przekształciła się w stowarzyszenie, by w roku dwutysięcznym na swojej bazie powołać stowarzyszenie “Ordynacka”. Taka po krótce jest geneza powstania naszej organizacji. Należy jeszcze dodać, że po jakimś czasie na nowo powstała.

Komisja Historii Ruchu Studenckiego, ale już jako fundacja. I tak, te dwa byty, bliskie sobie i wywodzące się z tej samej organizacji, działają do dzisiaj. Nie piszę, tego  bez kozery, ale o tym później, teraz zajmijmy się przyszłością. c.d.n. po kliknięciu na link

Działania Czarnka demolujące polską edukację i szkolnictwo wyższe zostały potępione

Kongres przyjął uchwałę jednoznacznie komentującą działania profesora KUL, pełniącego obowiązki Ministra Edukacji i Nauki. Za szczególnie niebezpieczne i nielegalne uznano zawłaszczanie polityczne uzależniające strumień publicznego finansowania szkolnictwa i nauki. Edukacja, nauka, wdrożenia innowacyjne nie mogą być ordynarnym łupem politycznym.
Koncentrowanie się na problemach szkolnictwa wyższego, nauki i innowacji postawił jako główny cel Stowarzyszenia Dariusz Wieczorek wybrany na Kongresie na Przewodniczącego. Przeniesienie akcentu na tę problematykę dałoby nową szansę rozwojową Stowarzyszeniu. Skierowanie działań Stowarzyszenia do współczesnego środowiska akademickiego, środowiska kultury, ale też i biznesu i jego otoczenia zajmującego się wdrażaniem nowych technologii byłoby naturalną aktywnością Ordynackiej.
W tradycji akademickiej, którą Ordynacka kultywuje jest otwartość, tolerancja, samorządność. Demokracja i obrona wartości społeczeństwa obywatelskiego pozostaje istotą Stowarzyszenia Ordynacka.

 

 

Witaj w Ordynackiej

This content is restricted to site members. If you are an existing user, please log in. New users may register below.Existing Users Log InUsername or EmailHasło Remember Me  New User RegistrationWybierz nazwę użytkownika*Imię*Nazwisko*Adres*Adres c.d.Miasto*Województwo*Kod pocztowy*Państwo*Phone*Email**Pole wymagane

error: Content is protected !!