70 lat ZSP – Projekt stanowiska NKO

„Historię swoją piszcie sami, bo inaczej napiszą ją za was inni i źle.” Józef Piłsudski

70 lat ZSP Spotykamy się jako byli działacze ZSP- SZSP w 70-tą  rocznice powstania organizacji w której mieliśmy zaszczyt i przyjemność spędzić nasze młode, studenckie lata.  

Organizacji, która ukształtowała nasze postawy obywatelskie, społeczne ,koleżeńskie.

Organizacji, która nauczyła nas współpracy  oraz  szacunku i tolerancji dla innych .

Mimo istotnych ograniczeń politycznych organizacja będąca swoistym związkiem zawodowym, a zarazem dzięki powszechności substytutem samorządu  studenckiego, stwarzała bazę realizacji dokonań intelektualnych ,kulturalnych, turystycznych  i społecznych środowiska młodzieży akademickiej.

Demokratyczne procedury struktur ZSP były ewenementem w socjalistycznym świecie i w Polsce również, dwukadencyjność sprawowania funkcji, sądy koleżeńskie, istniejący kodeks moralno-etyczny, jest do dzisiaj dla cenzurującej nas nacjonalistycznej prawicy wzorem nie do osiągnięcia.

Spokojna i rzeczowa analiza dokonań ruchu studenckiego w okresie funkcjonowania ZSP – SZSP nie pozostawia złudzeń ,iż organizacja ta była bazą i motorem wielu wybitnych wydarzeń politycznych, naukowych, artystycznych, turystycznych, sportowych i  wydawniczych . Historia ruchu studenckiego, to wybitni politycy i menadżerowie, ale także ludzie kultury kształtujący się w środowiskach, w wielu znaczących klubach studenckich prowadzonych przez ZSP-SZSP jak KSW ŻAK, Jaszczury, Stodoła , Hybrydy i wiele innych klubów, praktycznie w każdym środowisku akademickim. Na 50-lecie ZSP obchodzone w szacownych murach Politechniki Warszawskiej jednymi z gwiazd koncertu  byli Przemysław Gintrowski i Jacek Kaczmarski. To w strukturach ZSP-SZSP wychowali się i rozpoczęli działalność przyszli liderzy NZS ( do czego teraz się NZS nie przyznaje) . Działacze ZSP organizowali również strajki studenckie jak i owiane legendą rejsy czarnomorskie, bałtyckie czy śródziemnomorskie.  Legitymacja ISTC prowadzona przez Almatur dawała możliwość taniego zwiedzania świata przez studentów. Wprawdzie „świat” oznaczał głownie tzw. obóz państw socjalistycznych, ale organizowano również wyprawy do wolnego świata w postaci wypraw wysokogórskich, udziału w akademickich jeździeckich mistrzostwach świata i wiele innych wyczynów środowiska studenckiego.

               Wielu naszych kolegów poprzez aktywny wkład w rozwój demokratycznej Polski potwierdziło, iż  organizacja studencka  czasu PRL , ZSP-SZSP-ZSP  kształtowała patriotyczne i prospołeczne postawy.

Aleksander Kwaśniewski, jeden z NAS został dwukrotnie wybrany na najwyższy urząd Rzeczypospolitej, został Prezydentem RP. Po latach jest najlepiej ocenianym prezydentem RP przez Polaków.  Mieliśmy Marszałka Sejmu ,trzech Premierów tj. Józef Oleksy, Włodzimierz Cimoszewicz i Marek Belka , wielu ministrów i wiceministrów oraz  poważnych naukowców, profesorów, rektorów wyższych uczelni,  menadżerów, prezesów w tym flagowego PKN ORLEN.  

Aleksander Kwaśniewski, Józef Oleksy, Stanisław Ciosek, Włodzimierz Cimoszewicz, Grzegorz Kołodko, Marek Belka, Danuta Waniek ,Ryszard Kalisz, Bogusław Liberadzki, Włodzimierz Czarzasty to wybrani z dużego grona Koleżanek i Kolegów ,wybitni politycy kształtujący demokratyczny kształt dzisiejszej Polski.

W roku 2019 działacze Stowarzyszenia Ordynacka wypełnili  istotną rolę w powrocie LEWICY do Sejmu. W tym sukcesie szczególną rolę i zasługę należy oddać Włodzimierzowi Czarzastemu obecnie Wicemarszałkowi Sejmu RP.

               Pamiętajmy o NASZYM dorobku, wspierajmy kolegów wymagających często, ze względu na swój podeszły wiek wsparcia, stwórzmy ramy organizacyjne dokumentowania historii ZSP-SZSP-ZSP. Powołajmy do życia Encyklopedię Multimedialną Stowarzyszenia Ordynacka.

Brońmy naszej historii, brońmy naszego wkładu w transformacje, rozwój naszego kraju i nie pozwólmy zawłaszczyć Polski niedemokratycznej nacjonalistycznej prawicy .

Nadzwyczajny Kongres "Ordynacka"Nadzwyczajny Kongres Stowarzyszenia Ordynacka