SMART

SMART – V zasad skutecznego wyznaczania celów.

 

  • Specific (Skonkretyzowany )

Tylko skonkretyzowanie celu pomoże nam go osiągnąć. Dobrze skonkretyzowany cel nie pozwoli na niedomówienia przy weryfikacji jego osiągnięcia. Skonkretyzowanie pozwoli Tobie, całemu zespołowi, a także osobom postronnym jednoznacznie zrozumieć co jest do osiągnięcia nie pozostawiając pola do osobistej interpretacji.

 

  • Measurable (Mierzalny )

Skąd będziemy wiedzieć, że cel został osiągnięty? Na etapie jego definiowania musimy zadbać aby został wyrażony w sposób liczbowy. Wskaźnik, poziom, „0-1” – cokolwiek, co nie pozostawi złudzeń co do wyniku zrealizowanej przez nas pracy.

Jeśli cel jest złożony i jego pomiar zależy od wielu czynników musimy rozbić go na poszczególne składowe, lub dokładnie opisać wzór z jakiego korzystamy do wyliczenia jego poziomu, aby uniemożliwić manipulowanie danymi.

Jeśli naszym celem jest zrzucenie kilku nadmiarowych kilogramów to wbrew pozorom, ważne będzie czy pomiaru dokonamy rano, będąc na czczo, stając na wadze w samej bieliźnie, czy na koniec dnia w ubraniu z portfelem, telefonem i kluczami w kieszeni.

  • Ambitiuos / Relevant (Ambitny / Istotny )

Czy osiągnięcie celu jest dla Ciebie istotne? Po co w ogóle chcesz to zrobić?

Cele mają pomagać nam w rozwoju, mobilizować nas do pracy i wspierać nasze wysiłki. Aby ich realizacja miała sens warto wieszać poprzeczkę wysoko, ale na tyle wysoko, aby móc do niej sięgnąć z biegiem czasu.

 

  • Realistic / Achievable (Realny / Osiągalny )

Ustawienie celu poza naszym zasięgiem szybko wpłynie na demotywację oraz rezygnację z działań prowadzących do jego osiągnięcia. Ważna jest znajomość swoich słabości oraz ograniczeń. Przyznasz chyba, że chęć zdobycia olimpijskiego złota w biegu na 100 m brzmi ambitnie. Pytanie tylko czy jest realne wypowiedziane przez 40-latka, który w swoim życiu biegał jedynie w momencie gdy uciekał mu tramwaj. Także należy sprawdzić realne możliwości sporządzenia budżetu zadnia oraz strony przychodowej.

  • Time-bound (Określony w czasie )

Brak horyzontu czasowego do osiągnięcia założonego celu to domena marzycieli bujających w obłokach. Ustalenie terminu wykonana uruchamia w naszej głowie wewnętrzny tykający zegar, który bezustannie odmierza czas do momentu kiedy odniesiemy sukces, lub porażkę.

 

Tyle zasad ogólnych.

Co do metody przeprowadzenia działania to proponuję aby każdy z członków Komitetu Wykonawczego przygotował  kolejno po pięć pozycji na każdą oceną, pozycji  SWOT oddzielnie i przesłał  wynik do admina. Admin umieści na zahasłowanej i zaszyfrowanej stronie wszystkie wyniki w grupach S,W,O,T i przygotuje możliwość głosowania na każdą z propozycji. Zagłosujemy na każdy punkt z pozycji SWOT. Wynik końcowy omówimy na spotkaniu w realu lub online.

 

Na podstawie wyników analizy SWOT  Komitet Wykonawczy dokona diagnozy sytuacji uwzględniając również źródła i sposoby finansowania działalności na czas diagnozy.

Dysponując diagnozą KWO sporządzi prognozę w oparciu o  metodę SMART, sposobach finansowania, określając zadania, osoby odpowiedzialne, budżet i terminy wykonania zadań.

 

Trzeba zaznaczyć że w organizacji o średniej wiekowej w stylu Ordynackiej nie można wymagać od członków KWO lub członków Stowarzyszenia Ordynacka aktywności osobistej bez wskazania źródeł finansowania. Osobisty udział w spotkaniu KWO np. w Warszawie  to koszt przejazdu, noclegu, wyżywienia, miejsca, i czasu pochłoniętego przez wykonywane czynności.